• ankare
  • Planering

    Resultat från MARBIPP visar att ålgräsängar på svenska västkusten är mer dynamiska system än vad man tidigare trott. Vid inventeringar av förekomst av ålgräs i en kommun är det därför mycket viktigt att följa utvecklingen av ett större antal ängar över flera år. Vad som är viktigt att betona är att även om det saknas ålgräs i en vik ett år kan det finnas ålgräs där nästa år. Man bör därför även inventera potentiella ålgräsmiljöer.

    Det innebär att man vid övervakning av ålgräsängar måste ta hänsyn till både lokala och regionala skalor. Inventeringar måste göras i flera lokala områden och även innefatta områden där det inte finns ålgräsängar men som bedöms som möjliga habitat. Inventeringarna måste upprepas i tiden för att man ska kunna avgöra om det skett lokala eller regionala upp eller nedgångar i bestånden. De områden där det inte fanns ålgräsängar vid tidigare inventeringar är viktiga eftersom de utgör möjliga områden för expansion av ängarna. Preliminära modellberäkningar visar att ålgräsängar inte kommer att fylla upp alla möjliga ålgräshabitat vid en given tidpunkt utan det kommer att finnas många ”tomma” ålgräshabitat. En planering av bevarandet av ålgräsängar inom ett område måste därför innefatta alla potentiella ålgräshabitat. [se Inventeringar för mer detaljer)

    Sök i MARBIPP