• ankare
  • förekomst i Sverige

    Ålgräs förekommer både i Västerhavet och i Östersjön upp till Stockholms norra skärgård. I Skagerrak dominerar ålgräset i skyddade vikar med leriga till sandiga sediment oftast mellan 1-4 m djup. I dessa vikar är salthalten normalt 20-30 promille men påverkas av vind och nederbörd, och kan variera från full marin salthalt till nästan sött efter perioder med mycket regn. Längs Hallands exponerade kust har ålgräs en begränsad utbredning, medan stora ängar förekommer i Öresund.

    I Egentliga Östersjön är ålgräs vanligt i de flesta kustområden. Den norra och östra utbredningsgränsen sammanfaller med salthalten 5 promille, dvs. ungefär vid Stockholms norra skärgård. Till skillnad från på västkusten återfinns ålgräs i Östersjön i mera sandigt sediment på 2-6 m djup. Anledningen till denna skillnad är inte känd, men kan bero på konkurrens från flera arter av sötvattensblomväxter och kransalger som dominerar på grunda mjukbottnar i Östersjön. Utbredningen av ålgräs är dock inte fullständigt karterad på svenska syd- och ostkusten. De största sammanhängande ålgräsängarna på sydostkusten är troligen från Sandhammaren till Västervik och i Kalmarsund (salthalt 6-8 promille) längs Ölands västkust. Dessutom har medelexponerade sandstränder på Gotland stora ålgräsängar.
    Sök i MARBIPP