• ankare
 • Övervakning

  Syftet med övervakningsprogram, ”monitoring”, är att särskilja naturliga fluktuationer i sjögräsets kvalitet eller dess associerade biodiversitet, från förändringar orsakade av människan. Det naturliga är att använda den klassificering som beskrivits i avsnitt Kvalitet och under "Metoder/ Fältprovtagning av ålgräs, alger och bladfauna". Det finns dock några särskilda aspekter att beakta:

  Praktiska överväganden

  Övervakning skall vara kostnadseffektiv och inte för komplicerad. Ett fåtal variabler bör mätas. Det kan vara variabler hos ålgräset självt eller t.ex. graden av påväxt eller mängden associerade betande djur.

  Kvalitet

  Kvaliteten på övervakningen ska vara sådan att den beskriver relevanta egenskaper hos sjögräset eller dess associerade organismsamhälle.

  Statistiska överväganden

  Vid all övervakning är det väsentligt att skatta den statistiska styrkan i provtagningsprogrammet, dvs. hur stora förändringarna måste vara för att de skall upptäckas med en specificerad (t.ex. 95%) sannolikhet.

  Flera av de variabler som tidigare använts vid övervakning av sjögräs, t.ex. skottäthet och utbredning, är mycket variabla både i tid och rum, vilket medför att ett stickprovsprogram måste vara mycket omfattande för att ge rimlig statistisk styrka.

  Befintliga övervakningsprogram av sjögräs

  I Naturvårdsverkets ”Handbok för miljöövervakning” ges generella råd för miljöövervakning, samt även specifika råd för vegetationsklädda bottnar längs ostkusten och längs västkusten. Flera konsultföretag utför miljöövervakning av ålgräs.

  Sök i MARBIPP