• ankare
  • fiske

    Sedan 1980-talet har flera torskfiskarter minskat dramatiskt i antal i Skagerrak och Kattegatt, sannolikt på grund av överfiske [18]. Förlusten av stora rovfiskar från kustekosystemen har troligen påverkat mängden av deras bytesdjur (mindre fiskarter, krabbor och räkor), vilket kan ha fått negativa effekter på antalet små algbetare i ålgräsängarna.

    Fältexperiment på svenska västkusten har visat att ett högt antal småfisk, krabbor och tångräkor snabbt reducerar antalet betande kräftdjur till en så låg nivå att de inte längre kan kontrollera algtillväxten i sjögrässamhället [se Arter och Funktioner; Betydelsen av närsalter och fungerande näringsvävar). I kombination med övergödning tillväxer därför algerna ohämmat och bildar tjocka mattor som kan kväva gräset. Det är dock idag inte helt klarlagt om det stora antalet rovdjur på algbetare hänger samman med den dramatiska minskningen av stora rovfiskar i kustekosystemet.

    Sök i MARBIPP