• ankare
 • Utbredning & omgivningsfaktorer

  Skagerrak

  Djup

  Ålgräs är i stort sett aldrig luftexponerad i svenska kustområden och dess utbredning i djupled sträcker sig från grunt vatten (0,5-1 m) ned till 3-5 m djup, beroende på hur långt ljuset når. I sällsynta fall då vattnet är mycket klart kan det förekomma ned till 10 m djup. Dvärgbandtång (Zostera noltii) och natingar (Ruppia spp.) växer ofta grundare än ålgräs, där de kan exponeras för luft och betas av andfåglar.

  Salthalt

  Salthalten i grunda kustområden i svenska Skagerrak varierar normalt mellan 20-30 promille där ålgräsarterna trivs bra. Natingar växer bäst i bräckt vatten och är begränsade till områden med sötvattensutflöde.

  Exponering

  Ålgräset förekommer mest i skyddade områden men kan även förekomma exponerat, då ofta på större djup. Dvärgbandtång och natingar växer huvudsakligen i skyddade lägen.

  Sedimenttyp

  Sedimenten i skyddade områden där man ofta hittar ålgräs och natingar är leriga med hög organisk halt (ca 20 %). I exponerade områden där man ibland hittar ålgräs är sedimenten mer sandiga och har en lägre organisk halt (1-5%).

  Kattegatt

  Djup

  I Öresundsområdet finns välutvecklade ålgräsängar på 1,5-6 m djup. Längs Hallandskusten är ålgräs dåligt inventerad. Eventuellt tillåter inte de starkt exponerade kustavsnitten i länet förekomst av ålgräs.

  Salthalt

  Salthalten varierar normalt mellan 10 och 20 promille i Kattegatts grunda kustområden.

  Exponering

  I Öresundsområdet förekommer ålgräs i mer exponerade områden jämfört med ålgräsängar i svenska Skagerrak.

  Sedimenttyp

  I Öresundsområdet förekommer ålgräsängarna i huvudsak på grus- och sandbottnar med låg organisk halt (ca 1 %).

  Östersjön

  Djup

  Ålgräs och natingar återfinns på 1-8 m djup, men är vanligast på 3-5 m.

  Exponering

  Ålgräs förekommer främst på exponerade sandbottnar. På skyddade mjukbottnar dominerar kransalger och blomväxter med limniskt ursprung, men små ålgräsbestånd påträffas sparsamt i skyddade lägen i sediment med hög organisk halt.

  Salthalt

  Utbredningsgränsen sammanfaller med salthalten 5 promille. Stora ängar finns där salthalten är mellan 6 och 8 promille.

  Sedimenttyp

  Ålgräs förekommer främst på exponerade sandiga bottnar med låg organisk halt (1-3%).
  Sök i MARBIPP