• ankare
  • Båttrafik

     

    Se avsnitt Känslighet för mer detaljer

    Båttrafik kan medföra störning av ålgräs och associerade växter och djur på grund av propelleraktivitet, svall, ankring, ökad grumlighet i vattnet, samt läckage från bottenfärger och utsläpp av olja och bensin; latrintömning ökar närsaltsbelastningen.

    Sök i MARBIPP