• ankare
 • Sjögräsängar

  Zostera & Sagartiogeton

  Ålgräsäng i Bohuslän med ålgräsanemonen Sargatiogeton
  viduatus
  . Foto: Per Moksnes

  Sjögräs är marina fröväxter med rotstängel (rhizom, jordstam) som återfinns kustnära längs de flesta av världens kontinenter. Det finns globalt ca 60 arter av sjögräs. De flesta växer i full salthalt men de kan även förekomma i utsötade miljöer. I Sverige finns fyra arter av sjögräs: ålgräs (Zostera marina), dvärgålgräs (Z. noltii) hårnating (Ruppia maritima) och skruvnating (R. cirrhosa). I Östersjöns bräckta vatten växer sjögräs ofta i blandade bestånd tillsammans med sötvattenslevande blomväxter som borstnate (Potamogeton pectinatus), ålnate (P. perfoliatus), trådnate (P. filiformis), hårsärvar (Zannichellia spp.) havsnajas (Najas marina), tre arter av slingor (Myriophyllum spp.) samt ett stort antal arter av kransalger. Dessa bildar mycket artrika habitat på grunda mjukbottnar utmed hela Östersjöns kuster.
  Ålgräs är det dominerande sjögräset i svenska vatten och är också den akvatiska fröväxt som det finns mest kunskap om. Innehållet på denna hemsida är genomgående fokuserat på ålgräsbiotoper i svenska vatten och baserat på studier genomförda inom forskningsprogrammet MARBIPP samt på litteraturuppgifter. Kunskapen om de växt- och djursamhällen som återfinns bland sötvattenslevande blomväxter på grunda mjukbottnar i Östersjön är för närvarande relativt begränsad. Vi tror dock att många av de beskrivningar och rekommendationer som ges nedan för ålgrässamhällen till del kan vara användbara också för andra akvatiska blomväxtsamhällen i svenska vatten.
  Ålgräs (Zostera marina), eller bandtång som den ofta kallas i floror, är ett av de vanligaste och det största sjögräset i Sverige. Namnen är dock något missvisande: bandtång eftersom det är en fröväxt och inte en alg, och ålgräs eftersom den inte är ett gräs utan en enhjärtbladig fröväxt. Ålgräset är flerårigt med upp till meterlånga, platta, ogrenade blad som växer under vattenytan på mjuka bottnar på 1-10 m djup. Den återfinns på norra halvklotet i tempererade områden av Atlanten och Stilla havet men förekommer även i Medelhavet och Svarta havet. Ålgräs dominerar på leriga och sandiga sediment med låg till måttlig vågexponering. Längs måttligt exponerade kuststräckor bildar ålgräset stora bälten avbrutna med sandbankar, medan ålgräset i skyddade områden bildar mer sammanhängande ängar.
  Förökning
  Ålgräs förökar sig sexuellt via fröbildning på blomskott eller vegetativt (asexuellt) genom förgrenade jordstammar, från vilka nya skott skjuter upp; dessa jordstammar kan övervintra i bottensedimentet. Bladlängden beror på ljustillgången, men ökar generellt med latitud och minskar med salinitet och vågexponering. Maximal längd på vegetativa skott i svenska vatten är drygt 1 m och blomskott något längre. Bredden varierar från ca 2 mm hos nya blad och upp till 9 mm hos gamla blad i skyddade vikar. Ålgräset antar olika form beroende på om det växer exponerat eller skyddat: ålgräsbladens bredd och längd ökar, men skottätheten minskar, med ökat djup och minskad exponering. Blommor och blomställning är oansenliga och fröna släpps i närheten av plantan, men kan spridas längre om blomskottet rivs upp och driver med vattenströmmar. Blomning är mindre förekommande och vegetativ tillväxt (klonbildning) vanligare i utsötade miljöer, t.ex. i Östersjön; i Ålands hav kan hela ängar bestå av en enda klon.
  Dvärgålgräs (Z. noltii) är ett litet (10-20 cm) sjögräs med millimeterbreda blad som växer grunt (<1 m djup), ofta i tidvattenszonen, på mjukbotten över hela Europa, i Medelhavet och i Svarta havet. I Sverige är dvärgålgräset sällsynt och finns i huvudsak i saltare vatten på västkusten. En annan, ovanlig, smalbladig (2 mm) mindre (15-30 cm) variant av ålgräs kallas i vissa floror för Zostera angustifolia. Dess taxonomiska ställning är dock oklar.

  Natingar (Ruppia spp) är fleråriga sjögräs med trådsmala, grenade blad som växer i både tempererade och tropiska vatten. De svenska arterna (Ruppia maritima och R. cirrhosa) hittas i bräckt vatten på skyddade mjukbottnar både på västkusten och i Östersjön, ofta i blandade bestånd med ålgräs, eller i Östersjön med andra arter av blomväxter och kransalger.
  Sök i MARBIPP