• ankare
  • Handledning

    Under den här rubriken finns förklaring till några av de viktiga begrepp vi använder på hemsidan; biologisk och genetisk mångfald, nyckelarter, indikatorer, ekosystemfunktioner, samt varor och tjänster.  Här beskriver vi också hur vi gjort uppdelningen i biotoper. Vi förklarar den känslighetsklassificering som finns för varje biotop. Den information som finns för känslighetsklassificeringen har vi klassat i olika tillförlitlighet och ger här förklaring till hur. I ordlistan hittar du förklaring till de svåra orden och under läs mer ger vi länkar och lästips till andra hemsidor med mer information. Under källor och referenser finns alla de publikationer vi hänvisar till, uppdelade per biotop och avsnitt. Vi berättar vilka vi är som skrivit och byggt upp denna webbplats under om sidan och vem du kan kontakta om du har synpunkter på förbättringar, här hittar du också tips om webbläsare.

    Vi hoppas att du med hjälp av denna vägledning lättare hittar och förstår den information som finns på hemsidan.
    Sök i MARBIPP