• ankare
 • Byggande i vatten

  Bryggor, kajer, vägbankar, ledningar och andra fasta konstruktioner i havet påverkar sjögrässamhället på flera olika sätt. Om byggnation sker på grund mjukbotten så tar man i anspråk areal där sjögräs skulle kunna växa. Rördragning bör inte ske under sommaren. I konstruktionens närhet kan skuggning av botten medföra att fotosyntesen hos växter hämmas; vidare kan associerade arters ekologi, t.ex. fiskars födosök, påverkas. Fasta strukturer påverkar ofta vattenomsättningen, vilket kan både gynna och missgynna sjögräs. Vid bryggor kan båttrafik (se Känslighetsanalys ) medföra störning på grund av propelleraktivitet, svall, ökad grumlighet i vattnet, samt utsläpp av olja och bensin.

  Muddring

  Muddring i ålgräs medför med största sannolikhet förlust av ålgräs under en mycket lång tid, inte bara av den muddrade ytan utan även av intilliggande ålgräsängar. Dessa ingrepp bör därför undvikas eftersom ålgräs genom decennier har minskat i omfattning och har stor ekologisk betydelse.

  Muddring kan påverka ålgräsängar på flera sätt: (se K änslighets analys )

  Problemet med:
  - mekanisk påverkan är självfallet svårt att undvika helt, eftersom detta är vad muddringen syftar till. Mekanisk påverkan kan minskas genom t.ex. att:

  - ändrade strömningsförhållanden kan motverkas genom att:

  - ökad sedimentation under muddringen kan motverkas genom att:

  - frigörande av näringsämnen eller gifter kan motverkas genom att:

  Sök i MARBIPP