• ankare
 • Juridisk betydelse

  Vissa biotoper (eller habitat) utpekas specifikt i olika natur- och miljövårdssammanhang (internationella konventioner och direktiv, nationella regleringar mm, regionala och kommunala planer) . Detta innebär ofta en form av erkännande av biotopens stora betydelse, men kan också ge vägledning om hur biotopen identifieras, vilka hot som finns, hur biotopen bör skötas mm. Här nämner vi några sådana fall:

  Natura 2000

  (EU:s nätverk av skyddad natur)

  Ålgräsängar kan förekomma inom följande Natura 2000-områden
  1110 Sublittorala sandbankar
  1130 Estuarier
  1150 Laguner
  1160 Stora grunda vikar och sund

  OSPAR

  (konvention för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten)

  Ålgräsängar är med på OSPAR:s lista över prioriterade habitat som långsiktigt bör skyddas.

  HELCOM

  (konvention om skydd av Östersjö områdets marina miljö)

  Flera typer av biotoper som består av mjukbottnar med makrofyter finns listade i HELCOMs rapport ”Red list of marine and coastal biotopes and biotope complexes of the Baltic Sea, Belt Sea and Kattegatt”, t.ex.:

  Biotope nr 2.5.2.2. ”Sublittoral sandy bottoms dominated by macrophyte vegetation” (Category 2: Heavily endangered)

  Biotope nr 2.5.3.2. ”Hydrolittoral level sandy bottoms dominated by macrophyte vegetation” (Category 3: Endangered)

  Biotope nr 2.7.3.2. ”Hydrolittoral muddy bottoms dominated by macrophyte vegetation” (Category 3: Endangered)

  Sök i MARBIPP