• ankare
 • Variation i tid och rum – modellresultat

  Anna Nyqvist, Per Åberg, Carl André

   

  För att förstå den tidsmässiga variationen i älgräsets utbredning användes resultaten från MARBIPPs inventeringar 2000, 2003 och 2004 i en individbaserad modell för ålgräsets populationsdynamik.

  Beskrivning av modellen

  I modellen betraktas en äng som en individ och alla individer antas vara lika förutom storleken på ängen och avståndet mellan dem. Från ett år till ett annat har varje äng slumpmässigt förändrats på samma sätt som någon av ängarna i undersökningsmaterialet, antingen från 2000-2003 (genomsnittlig förändring), eller 2003-2004 (faktisk förändring). På detta sätt har modellen fått rulla på i tiotusen år och variationen i tid och rum har analyserats. Utgångspunkten har varit ett område lämpligt för ålgräs på 1000 x1000 meter. Det är intressant att se vilken variation och dynamik som finns i systemet utifrån de fältdata som används.

  Resultat från modellen

  I genomsnitt är endast 13 % av det lämpliga habitatet fyllt med ålgräs. Under 20 % av tiden, sett över tiotusen år, finns det inget ålgräs alls i lämpliga habitat, men under 0,24 % av tiden är det fullt med ålgräs i alla lämpliga habitat.

  Sök i MARBIPP